Důležité termíny

Zaslání abstraktu příspěvku 23.9.2009 prodlouženo do 30. 9. 2009

Zaslání nabízeného příspěvku 30.9.2009 prodlouženo do 7. 10. 2009

Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvku 5.11.2009

Zaslání plakátu nebo prezentace projektu 11.11.2009 prodlouženo do 18. 11. 2009

Vyrozumění o přijetí/zamítnutí plakátu nebo prezentace projektu 26.11.2009 prodlouženo do 4. 12. 2009

Zaslání finální verze příspěvku 15.12.2009

Termín včasné registrace 21.12.2009

Termín včasné platby 18.1.2010

Konání konference 3.2. - 5.2.2010