Témata konference

explicitní a implicitní znalosti, odvozování, omezující podmínky, reprezentace znalostí

objevování znalostí v databázích, distribuovaných datových prostorech, v proudech dat a událostí

získávání a reprezentace znalostí od expertů

vyhledávání informací, textové a multimediální databáze, modelování podobnosti, extrakce vlastností z dat, rozpoznávání v textových, zvukových a obrazových datech

zpracování přirozeného jazyka

znalostní systémy a jejich aplikace

všudepřítomná inteligence

strojové učení

multiagentové technologie a plánování

reprezentace metaznalostí, značkovací jazyky, sémantická anotace dokumentů

extrakce informací z textu

sémantický web, ontologie a konceptuální modely

webové a gridové služby, architektura orientovaná na služby

znalostní gridy

jazyky vzorů

uživatelská rozhraní

znalosti a bezpečnost

sociální sítě a spolupráce v prostředí webu

rozvoj norem pro web

správa znalostí - lidé, procesy, kultura organizace

inteligentní e-technologie: e-learning, e-goverment, e-business, e-commerce

webové podpůrné systémy pro doporučování, zpřístupňování informací a navigaci