Pokyny pro autory

Jazyk příspěvků

Příspěvky mohou být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Rozsah příspěvků

Maximální povolený rozsah je 12 stránek (v případě plakátů a prezentací projektů 4 stránky).

Formát příspěvků

Je nutné dodržet styl LNCS pro sborníky. Definice jsou k dispozici pro LaTeX2e a Microsoft Word. Podrobné informace je možné najít na stránce Springer Verlag. Dodržujte prosím typografická pravidla. Používejte pouze černobílé nebo šedotónové obrázky vytvořené pokud možno ve vektorovém editoru.

Šablony pro vypracování příspěvku:

LaTeX2e (doporučujeme): česká verze | anglická verze Microsoft Word: česká verze | anglická verze

Odevzdání abstraktu a příspěvku

Abstrakt i příspěvek k posouzení, který vyhovuje požadavkům, je třeba odevzdat ve formátu PDF prostřednictvím formuláře dostupného od září v systému EasyChair. Pokud dosud nemáte účet v systému EasyChair, zřiďte si jej prosím prostřednictvím této stránky.

Příspěvek ve verzi pro tisk musí být odevzdán se všemi zdrojovými soubory, spolu s náhledem v PDF.

Prezentace příspěvků a posterů

Na prezentaci dlouhého příspěvku se předpokládá 20 minut + 5 minut na diskusi. Maximální velikost posteru je 97 cm na výšku a 67 cm na šířku.