..Seminář 2004, management zdravotnických služeb..

Vzhledem k trvající poptávce po kvalitních programech výuky zdravotnického managementu dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali na jednodenní seminář, který se uskuteční dne 26. 11. 2004 na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci a bude věnovaný následujícím tématům: ..Výukové programy zdravotnického managementu na VŠ v České republice
..Aktuální problémy managementu českého zdravotnictví
.

Rádi přivítáme Vaši aktivní účast na semináři - ať již formou krátké (15 - 20 min.) prezentace nebo v následných diskusích. Svou účast prosím potvrďte na kontaktní adrese.

Účastnický poplatek činí 400 Kč (platit můžete bankovním převodem, popř. v hotovosti na místě).

Těšíme se na Vás v Jindřichově Hradci!

prim. MUDr. Rudolf Střítecký
Ing. Ondřej Lešetický